Cocampo properties by location banner

PROPIEDADES RÚSTICAS Á VENDA EN CASTELA-A MANCHA

Castela A Mancha é a terceira Comunidade Autónoma con maior Superficie Útil Agraria (SAU) con 4,2 millóns de hectáreas. Destes, o 63% son terras de cultivo, o 23% de cultivos leñosos e o 14% de pastos permanentes. Ademais, é a comunidade con maior superficie agrícola (3,7 millóns de hectáreas). A actividade agraria baséase en tres subsectores: vide, cereais e oliveira intensiva, sendo o viñedo o cultivo máis representativo da zona. As súas explotacións gandeiras predominantes son ovinos, xunto co gando vacún, caprino, cabalar e porcino. Os cotos cinexéticos de Castela A Mancha teñen presenza de especies cinexéticas como a cabra montesa, o corzo, o corzo, o gamo, o xabaril e o muflón. As reservas de caza menor de Castela A Mancha, pola súa banda, destacan pola presenza do coello bravo, a lebre ibérica, o raposo, a perdiz, o pombo, o faisán, a urraca e o corvo negro. Destaca así como unha das comunidades con maior riqueza cinexética.

Castela A Mancha é unha Comunidade Autónoma situada no centro da Península Ibérica, cunha gran parte da súa superficie na submeseta sur. Tres das súas cinco concas hidrográficas están entre as máis relevantes de España: o Texo, o Guadiana e o Guadalquivir, así como o Xúcar e o Segura. Ademais, a súa rica flora e fauna está protexida en dous parques nacionais: o Parque Nacional Cabañeros e o Parque Nacional Las Tablas de Daimiel.

961

Propiedades á venda

524.775 EUR

Prezo medio

143 ha

Media de hai

7.975 EUR/ha

Prezo medio de ha

FAQs

Canto custa unha licenza válida para os coutos cinexéticos de Castela A Mancha?

A licenza vixente para os coutos cinexéticos de Castela A Mancha custa 41,79 euros anuais, mentres que a de cinco anos custa 208,91 euros.

Existen conservas intensivas en Castela A Mancha?

Si, hai conservas intensivas en Castela A Mancha. A partir do artigo 38 da Lei 3/2015, do 5 de marzo, de caza de Castela A Mancha, substitúense os coutos de caza intensiva pola figura de cuarteis de caza comercial nos coutos cinexéticos.

¿Están permitidas as conservas de galgos en Castela A Mancha?

Si, as conservas de galgos están permitidas en Castela a Mancha. Por exemplo, a caza da lebre está permitida fóra do período de veda, en man e con galgos nos coutos de caza manchegos.

Cal é o número total de coutos cinexéticos en Castela A Mancha?

En total, en Castela A Mancha hai 5.817 coutos cinexéticos, o que representa o 18% do territorio cinexético de España.

Existen reservas de caza gratuítas en Castela A Mancha?

Non existen reservas de caza libres en Castela A Mancha. A Lei 3/2015, do 5 de marzo, de Caza de Castela A Mancha, suprime o terreo libre e substitúeo pola denominada "caza limitada". Estes están destinados a galgueros, cetreiros e maiores de 65 anos para cazar perdiz con reclamo.

Cales son os requisitos para presentarse á proba de cazador para desenvolver a actividade cinexética nos coutos de Castela A Mancha?

Os requisitos para presentarse á proba de cazador para a realización de actividades cinexéticas nos coutos cinexéticos de Castela A Mancha son: ter cumpridos 14 anos o día da realización das probas, ter aboada a taxa, non ter sido sancionado por resolución firme. resolución administrativa por infraccións á lexislación cinexética, leves no ano en curso, graves no último ano ou moi graves nos últimos cinco anos.

Onde se poden atopar terreos de caza en Madrid e Castela A Mancha?

A través de Cocampo pódense atopar coutos de caza en Madrid e Castela A Mancha. Primeiro busca por provincia e despois aplica o filtro "Caza" para obter resultados.

Existen cotos de caza de perdiz en Castela A Mancha?

Si, hai coutos de caza de perdiz en Castela A Mancha. Segundo o Informe Anual de Caza de Castela A Mancha, a perdiz vermella está presente en toda a comunidade, cunhas 1.125.000 capturas na tempada 2020-2021.

Cales son os períodos de caza para cazar perdices con reclamos en Castela A Mancha?

Os períodos hábiles das conservas de caza de perdiz con reclamación en Castela A Mancha para a tempada 2020-2021 son: nos concellos situados nas comarcas a menos de 800 metros de altitude, do 10 de xaneiro ao 20 de febreiro, ambos inclusive. No resto de concellos, do 23 de xaneiro ao 5 de marzo, ambos inclusive.

Máis fincas rústicas nas provincias de Castela a Mancha

Castela a Mancha

Suscríbete ao noso Newsletter

Síguenos en redes sociais

© Cocampo Digital S.L. 2024
Enisa LogoEnisa Logo